Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/raceu/public_html/racunovodja/templates/atomic/index.php on line 49

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/raceu/public_html/racunovodja/libraries/cms/application/site.php on line 272

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/raceu/public_html/racunovodja/templates/atomic/index.php on line 49

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/raceu/public_html/racunovodja/templates/atomic/index.php on line 73
E-СМЕТКОВОДСТВО - Računovodstvo Replika

T: +386 (0)1 422 88 77, M: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

Сметководствени услуги - Даночен застапник - Консалтинг Компанија - Книговодител - Љубљана - Словенија

Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Во Реплика сметкводство, ние нудиме услуги на ДДВ сметководство за странски компании во реално и квази-реални трилатерална трансакции.

Реална трилатерални трансакции се снабдување операции, вклучувајќи три даночните обврзници, идентификувани заради плаќање на ДДВ, секој на своја држава членка на ЕУ. Снабдувачот на стока од една членка на ЕУ издава фактура за набавка на стоки  во рамките на ЕУ на примателот на стоки од друга земја-членка на ЕУ, а стоката индиректно се испраќа до трета земја членка на ЕУ, вистинскиот купувач на стоки. Во овој случај, постојат одредени административни поедноставувања на ДДВ сметководство. Квази-реални трилатерални трансакции, на приемр, се оние каде што еден член на снабдување е компанија со седиште надвор од ЕУ. Во такви случаи, потребно е да се изврши анализа на данок на трансакцијата со комбинација на материјали во рамките на ЕУ, со увоз и извоз на стоки.

Компанијата Реплика нуди совети во врска со методите на ДДВ сметководството во вистински и квази-реална трилатерални трансакции или целосно го презема вашето книговодство и сметководство. За повеќе информации, Ве молиме пишете во info@replika.si или јавете се на +386 (0)1 422 88 77.

 

Реплика Сметководство може да ги врши обврските за вашата компанија за известување за Интрастат.

Интрастат е статистика во трговија меѓу земјите-членки на ЕУ, каде што податоците се соберат на месечна основа директно од извештајните единици. Компанијата се смета за извештајна единица и мора да пријавите без разлика дали тоа се занимава со трговија со стока со трговци во другите членки на ЕУ и ако вкупната вредност на извозот на стоки за нивните земји-членки на ЕУ или увоз на стоки од земјите-членки на ЕУ во претходната календарска година го надмина националниот праг за асимилација. Компнаијата може, на делумен или целосен  трансфер на спроведување на известување на трета странка, на декларант (во овој случај, нашата сметководствена компанија). Како компанијата се уште е одговорна за навременоста, целосноста и точноста на дадените податоци, треба да се избере доверлива сметководствена услуга.

Ако саката да ни верувате нам со исвестувањето за Интрастат, или книговодство и сметководство на вашата компанија, Ве молиме пишете во info@replika.si или јавете се на +386 (0)1 422 88 77.

 

Сметководствени услуги и е-сметководство за странци и странски компании се обезбедени од страна на овластен сметководител во Љубљана.

Ние можеме да ги вршиме следните сметководствени услуги за вас:

 • Управување со основните деловни книги
 • Одржување аналитичка евиденција на клиенти и добавувачи, како и трошоците и приходите.
 • ДДВ идентификација и известување.
 • Пресметка на ДДВ и ДДВ наплата.
 • ДДВ во трилатерална трансакции и придружна документација.
 • Подготовка на финансиски извештаи и консолидирани финансиски извештаи (биланс на успех, биланс на состојба, извештај за промените во главнината, извештај за парични текови) и пресметка на индикатори на саканиот бизнис.
 • Подготовка на даночни биланси и извештаи.
 • Консултации во врска со сметководството на трансферните цени помеѓу поврзани претпријатија. Известување од меѓународните операции на Банката на Словенија.
 • Интрастат известување.
 • Електронски платен промет.
 • Пресметка на сите видови на надомест од страна на поединци и сите списи во врска со платите.
 • Сметководствен консалтинг во пресметка на плати, патни трошоци, бонуси и други плаќања. 
 • Пресметка на затезна камата, екстракт на потсетници и учество во извршувања и покривања. 
 • Водење на евиденција на основни средства и пресметка на депрецијација.
 • Периодични сметководствени извештаи.
 • Подготовка на акти и одлуки на компанијата, кои се поврзани со сметководствените операции.
 • Сметководствена анализа на бизнис операции.
 • Контрола на промет и редовно известување за сметководствени нерегуларности.
 • Подготовка на документација во врска со ефикасноста и посебни методи на плаќање (кредитни писма, е-усогласувања, цесија, задача, стекнување на долгови, кредити, заеми, итн).
 • Известување и предупредување за компании во врска со промените во законодавството и сличните обврски (промени во законодавството за ДДВ, придонеси за социјално осигурување, итн).
 • Архивирање на сметководствената и бизнис документација.
 • Други сметководствени и консултантски услуги.

За повеќе информации, посетете ги нашите сметководствени услуги на Реплика д.о.о во Љубљана. Пишете во info@replika.si или јавете се на  +386 (0)1 422 88 77.

E-сметководство може да биде вашата конкурентна предност. Посебно се препорачува за странски компании. 

Дали сакате да се надгледува сметководството на вашата компанија 24 часа на ден, секој ден од неделата и од било која локација во светот, а во исто време во голема мера да се ослободите од работа со хартии? Дали би сакале да имате пристап до вашите документи и да го видите вашиот бизнис насекаде, 24 часа на ден? Странци и странски компании се препорачуваат да се обезбедат со далечински пристап до нивната сметководство со употреба на онлајн апликација Реплика Ремоте, која им овозможува на е-сметководство. Е-сметководство ја подобрува транспарентноста на бизнисот и истовремено ги намалува сметководствените трошоци. 

За повеќе информации, постете ја нашата сметковдствеба компанија Реплика во Љубљана, каде ги извршиме сите сметководства за бизнисте на странските компании. Пишете во info@replika.si или јавете се на +386 (0)1 422 88 77.

 

 

<< Назад

video presentation

» Promo video teaser

Совршеност на Реплика група
Реплика група се истакнува со стручни соработници, знаење, висок квалитет на работа и голема одговорност.

Računovodstvo

ВИРТУАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА & E-СОВЕТ

ВИРТУАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА
Нудиме регистрација на вашата компанија во нашиот бизнис адресаво Љубљана, Словенија (ЕУ), како и е-консалтинг.

E-СОВЕТ

Horizon 2020 tools

БИЗНИС КЛУБ РЕПЛИКА

ПРЕНЕСУВАЊЕ НА БИЗНИС ВО СЛОВЕНИЈА

 • СТЕКНУВАЊЕ НА КОМПАНИЈА

  Стекнување на компанијата во Словенија (веќе воспоставена и чиста компанија) ви овозможува брза и лесна пенетрација во Словенечкиот пазар и брз почеток на работење.

 • ОСНОВАЊЕ НА КОМПАНИЈА

  Основање на компанијата во Словенија ви овозможува да ги искористите предностите на сите бенефиции поврзани со новоформираните компании во рамките на ЕУ. Постапката се спроведува со консултанти на Реплика.

 • РЕГИСТРИРАНО СЕДИШТЕ

  Седиште во одредена област може да создаде конкурентна предност. Канцеларијата на вашата компанија исто така може да биде во нашата бизнис адреса.

 • БАНКАРСКА СМЕТКА

  Избор на правната банка е важна одлука за непречено работење. Ние нудиме сеопфатни финансиски консалтинг, воспоставување на е-банка и управување на комуникација со банките.

 • ПЕЧАТ НА КОМПАНИЈА

  Предности на големите фирми се скриени во детали. Ние им нудиме на компаниите сè на едно место, па и печат на компанијата.

 • ДАНОЧЕН БРОЈ

  Законско работење на данок и даночни заштеди се предуслов за успехот на компанијата. Ние нудиме сеопфатни даночни консултации, вклучувајќи добивање на даночен број.

 • ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗА ДДВ

  Една странска компанија мора да обезбеди даночен орган со потребната документација, така што тоа може да се идентификува како обврзник. На барање на клиентот, можеме да ги подготвиме сите потребни документи.

 • ВИРТУАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА

  Развој на алатки за комуникација овозможува непречени бизнис операции, како што може да бидете речиси секаде и во секое време присутни. Ова може да се постигне со нашиот е-сметководство и е-банка.

 • ДОЗВОЛА ЗА ПРЕСТОЈ

  Да се работи во Словенија, вам не ви треба само дозвола за работа, туку и дозвола за престој. Ние ги организираме сите документи поединечно и со почитување на потребите на поединецот.

 • ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА

  Дозвола за работа е клучниот документ за започнување на бизнис работи во Словенија. Подоцна, ние исто така можеме да организираме дозвола за престој за вас.

 • КНИГИВОДСТВО И СМЕТКОВОДСТВО

  Регуларно книговодство и сметководство се клучните темели на успешен бизнис. Во Реплика, ние сме обезбедиле целокупни сметководствени услуги од 2003 година.

 • ДАНОЧЕН АГЕНТ

  Ако седиштето на вашата компанија е надвор од ЕУ и извршите бизнис во Словенија, потребен ви е даночен агент. Реплика е призната даночен агент за меѓународно воспоставените бизниси.

 • ПОВРАТ НА ДДВ

  Странците без постојано место на живеење во Европската заедница (ЕУ), исто така имаат можност да ги надоместат нивните ДДВ. Во Реплика, ние организираме враќање на данокот за нашите клиенти.

 • ТРИЛАТЕРАЛНИ ТАНСАКЦИИ

  Правилата за пресметка на ДДВ за меѓународни трансакции бара добро познавање на законодавството за даноци. Во Реплика, ние обезбедиме даночни консултации во трилатерална трансакции.

 • ИНТРАСТАТ

  Известување за Интрастат е само една од обврските на компанијата. Нашите консултанти можат да ги ослободат даночните обврзници од оваа обврска.

 • ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ

  Трансферни цени и соодветна пресметка на даноците може да имаат значително влијание врз профитот на вашиот бизнис. Во Реплика, ние можеме да ве советуваме во одредувањето на трансферните цени.

 • ДАНОК НА ДОБИВНКА

  Оптимизација на фискална рамнотежа може значително да го намали данокот на приход на компанијата во законски начин. Оптимизацијата е нудена во рамките на Реплика даночните консултации.

 • БИЗНИС ПЛАН

  Подготовка на бизнис план кој треба да биде успешно извршен бара знаење за менаџмент, финансии и право. Во Реплика, имаме и експерти и знаење на едно место.

 • БИЗНИС УСЛУГИ

  Вие сте неверојатен менаџер, но немате време или персонал за да направите се што сами? Екстернализација на бизнис услуги во денешно време стана неопходност, како и конкурентна предност.

 • ФИНАНСИСКИ ПРОЕКТИ

  Соодветно финансирање на проектот е од клучно значење за неговиот успех. Нашите експерти нудат сеопфатни финансиски консалтинг за добивање на разни извори на средства.

 • ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТИ

  Постојат некои големи инвестициски проекти кои имаат потреба од финансирање. Во Реплика, знаеме кои инвестиции имаат потенцијал.

 • ГРАНТОВИ

  Грантовите можат да бидат важен извор на дополнително финансирање за вашиот проект. Во Реплика, знаеме начини и средства за добивање на грантови.

 • ИНВЕСТИЦИИ ВО НЕДВИЖНОСТИ

  Купување недвижен имот или куќа во Словенија бара познавање на пазарот на недвижен имот и нивниот статус. Во Реплика, се вршат сите услуги за недвижности.

 • ЈАВНИ АУКЦИИ

  Купување недвижен имот на јавна аукција може да биде одличен можност за инвестиција. Во нашата компанија, ние ги следиме сите јавни аукции на недвижен имот во Словенија.

 • ПРАВНА ПОМОШ

  Основањето на компанија, стекнување на компанија, вработување, услови и договори од сите видови. Правни совети од нашиот правен консултант може да ви ги реши предизвиците.

 • БИЗНИС КЛУБ РЕПЛИКА

  Бизнис клуб Реплика им нуди на нашите клиенти бизнис дружење и размена на тековната деловна информација. Ве покануваме да ни се придружите.

 • БИЗНИС ПАРТНЕР

  Изборот на правниот бизнис партнер секогаш е важно за успешна реализација на проектот. Во Реплика, ние можеме да ви помогнеме да го најдете или да го проверете соодветниот бизнис партнер.

1/3

Инвестициски проекти, инвестиции во недвижен имот, образованието и јавни аукции на недвижности

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.
(познавање на инвестици,ДОО.)

ЕУ грантови, застапеност на компанија, бизнис оптимизација и управување со проекти

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.
(концептуален инженеринг, ДОО)

Naj računovodski servis 2012
Best accounting service in Slovenia
Certified accounting service
accounting in slovenia
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM