Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/raceu/public_html/racunovodja/templates/atomic/index.php on line 49

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/raceu/public_html/racunovodja/libraries/cms/application/site.php on line 272

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/raceu/public_html/racunovodja/templates/atomic/index.php on line 49

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/raceu/public_html/racunovodja/templates/atomic/index.php on line 73
ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ - Računovodstvo Replika

T: +386 (0)1 422 88 77, M: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

Сметководствени услуги - Даночен застапник - Консалтинг Компанија - Книговодител - Љубљана - Словенија

Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Соодветна пресеметка на данокот на добивка и оптимизација на даночниот биланс на компанијата се неопходни за успешен бизнис.

Даночните консултанти на Реплика можа да ги помогнат компаниите во тоа како да го оптимизират даночниот баланс the tax balance на законски начин, спроведе легитимни даночно заштеди и да сеоптимизира профитот на компанијата. Ние, истотака вршиме книговодство и сметководство, како и обезбедуваме соодветно и навремено доставување на даночни пријави. 

Во Реплика, ние нудиме помош на поединци во врска со плаќањето на данокот на добивка од продажба на хартии о вредност, акции на компанијата или недвижен имот. 

За повеќе информации, Ве молиме пишете во info@replika.si или јавете се на +386 (0)1 422 88 77.

 

Даночен консултант во Реплика ви помага да ги решите прашањата во врска со пресметка на трансферните цени и одржување на потребната документација.

Соодветна пресметка на трансферните цени е важно за утрвдување на профитот на компанијата, која е основа за оданочување на данокот на добивка (доходен данок). Даночните прописи бараат така што цените врз основа на пропишаните методи за определување на транферни цени за пренос се земени в предвид за трансакции во рамките на една меѓународна компанија или поврзани субјекти помеѓу себе. Еден таков метод е да спореди пазарна цена, која е резултат на понудата и побарувачката на пазарот.  Правејќи го тоа, компанијата (даночни обврзници) мора да обезбедат документација за поврзани субјекти, степенот и природата на нивните деловни односи и за формирање на методи кои се користат во меѓусебните трансакции. Покрај тоа, тие мора да чуват документација за период од десет години по крајот на поврзаната година.

За професионална помош во идентификација на поврзани субјекти и пресметка на трансферните цени, ве молиме погледнете го компанија за даночно консалтинг Реплика. Пишете во info@replika.si или јавете се на +386 (0)1 422 88 77.

 

За странски компании во Словенија, ние организираме идентификација за ДДВ со даночната управа. Ние, исто така, обезбедуваме даночни консултации во вршењето на наплата на ДДВ. 

Компанијата (правно лице или поединец) се идентификува за ДДВ, врз основа на поднесеното барање за издавање на идентификационен број за ДДВ. Пријавата мора да биде придружена со соодветни додатоци, барани од страна на Словенечката даночна администрација, кои нашите даночни консултанти ви помогнат да ги подгответе. Компанијата може да се идентификува за ДДВ, веќе на почетокот на работењето, но мора кога износот на годишниот даночен промет ја надминува законскиот лимит. Со идентификување на ДДВ, компанијата станува даночен обврзник на ДДВ и мора да смета за соодветно плаќање на ДДВ. 

Во Реплика книговодство и сметководство, ние имаме искуство со идентификација на компании за целите на ДДВ. За повеќе, можеме да вршиме сметкводоствени услуги и да обезбедиме правилна пресметка на ДДВ. 

Во рамките на даночните консултации за компании и поединци, можеме да подготвиме сите потребни документи за враќање на ДДВ и да ви објасниме кои случаи ќе имаат право на поврат на ДДВ.

За повеќе информации, ве молиме пишете во info@replika.si или јавете се на +386 (0)1 422 88 77.

 

Во компанијата за даночен консалтинг и сметководство Реплика, се вршат услуги на даночен застапник за сите видови странски компании. 

Странска компанија које е идентификувана за ДДВ и нема регистрирано седиште во Словенија,  туку во друга земја членка на ЕУ може да назначи застапник како лице што ќе плати ДДВ. Компанијата мора да назначи даночен застапник ако таа е засновена во трета држава или трета територија. 

Нашата компанија Реплика ги исполнува обврските и остварува правата од ДДВ во име на даночна компанија која не е засновена во Словенија. Ова значи дека ние собираме и предложиме поврат на ДДВ, плаќаме ДДВ, правиме барања за враќање на вишокот на ослободување од ДДВ, итн .. Нашите услуги се оние кои ги растоварат странските компании од исполнување на формалните обврски, а тие само треба да достават документација за време и да го платат проценетиот данок или да не овластат нам да го сториме тоа. 

За повеќе информации, ве молиме пишете во info@replika.si или јавете се на +386 (0)1 422 88 77.

 

 

<< Назад

video presentation

» Promo video teaser

Совршеност на Реплика група
Реплика група се истакнува со стручни соработници, знаење, висок квалитет на работа и голема одговорност.

Računovodstvo

ВИРТУАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА & E-СОВЕТ

ВИРТУАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА
Нудиме регистрација на вашата компанија во нашиот бизнис адресаво Љубљана, Словенија (ЕУ), како и е-консалтинг.

E-СОВЕТ

Horizon 2020 tools

БИЗНИС КЛУБ РЕПЛИКА

ПРЕНЕСУВАЊЕ НА БИЗНИС ВО СЛОВЕНИЈА

 • СТЕКНУВАЊЕ НА КОМПАНИЈА

  Стекнување на компанијата во Словенија (веќе воспоставена и чиста компанија) ви овозможува брза и лесна пенетрација во Словенечкиот пазар и брз почеток на работење.

 • ОСНОВАЊЕ НА КОМПАНИЈА

  Основање на компанијата во Словенија ви овозможува да ги искористите предностите на сите бенефиции поврзани со новоформираните компании во рамките на ЕУ. Постапката се спроведува со консултанти на Реплика.

 • РЕГИСТРИРАНО СЕДИШТЕ

  Седиште во одредена област може да создаде конкурентна предност. Канцеларијата на вашата компанија исто така може да биде во нашата бизнис адреса.

 • БАНКАРСКА СМЕТКА

  Избор на правната банка е важна одлука за непречено работење. Ние нудиме сеопфатни финансиски консалтинг, воспоставување на е-банка и управување на комуникација со банките.

 • ПЕЧАТ НА КОМПАНИЈА

  Предности на големите фирми се скриени во детали. Ние им нудиме на компаниите сè на едно место, па и печат на компанијата.

 • ДАНОЧЕН БРОЈ

  Законско работење на данок и даночни заштеди се предуслов за успехот на компанијата. Ние нудиме сеопфатни даночни консултации, вклучувајќи добивање на даночен број.

 • ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗА ДДВ

  Една странска компанија мора да обезбеди даночен орган со потребната документација, така што тоа може да се идентификува како обврзник. На барање на клиентот, можеме да ги подготвиме сите потребни документи.

 • ВИРТУАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА

  Развој на алатки за комуникација овозможува непречени бизнис операции, како што може да бидете речиси секаде и во секое време присутни. Ова може да се постигне со нашиот е-сметководство и е-банка.

 • ДОЗВОЛА ЗА ПРЕСТОЈ

  Да се работи во Словенија, вам не ви треба само дозвола за работа, туку и дозвола за престој. Ние ги организираме сите документи поединечно и со почитување на потребите на поединецот.

 • ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА

  Дозвола за работа е клучниот документ за започнување на бизнис работи во Словенија. Подоцна, ние исто така можеме да организираме дозвола за престој за вас.

 • КНИГИВОДСТВО И СМЕТКОВОДСТВО

  Регуларно книговодство и сметководство се клучните темели на успешен бизнис. Во Реплика, ние сме обезбедиле целокупни сметководствени услуги од 2003 година.

 • ДАНОЧЕН АГЕНТ

  Ако седиштето на вашата компанија е надвор од ЕУ и извршите бизнис во Словенија, потребен ви е даночен агент. Реплика е призната даночен агент за меѓународно воспоставените бизниси.

 • ПОВРАТ НА ДДВ

  Странците без постојано место на живеење во Европската заедница (ЕУ), исто така имаат можност да ги надоместат нивните ДДВ. Во Реплика, ние организираме враќање на данокот за нашите клиенти.

 • ТРИЛАТЕРАЛНИ ТАНСАКЦИИ

  Правилата за пресметка на ДДВ за меѓународни трансакции бара добро познавање на законодавството за даноци. Во Реплика, ние обезбедиме даночни консултации во трилатерална трансакции.

 • ИНТРАСТАТ

  Известување за Интрастат е само една од обврските на компанијата. Нашите консултанти можат да ги ослободат даночните обврзници од оваа обврска.

 • ТРАНСФЕРНИ ЦЕНИ

  Трансферни цени и соодветна пресметка на даноците може да имаат значително влијание врз профитот на вашиот бизнис. Во Реплика, ние можеме да ве советуваме во одредувањето на трансферните цени.

 • ДАНОК НА ДОБИВНКА

  Оптимизација на фискална рамнотежа може значително да го намали данокот на приход на компанијата во законски начин. Оптимизацијата е нудена во рамките на Реплика даночните консултации.

 • БИЗНИС ПЛАН

  Подготовка на бизнис план кој треба да биде успешно извршен бара знаење за менаџмент, финансии и право. Во Реплика, имаме и експерти и знаење на едно место.

 • БИЗНИС УСЛУГИ

  Вие сте неверојатен менаџер, но немате време или персонал за да направите се што сами? Екстернализација на бизнис услуги во денешно време стана неопходност, како и конкурентна предност.

 • ФИНАНСИСКИ ПРОЕКТИ

  Соодветно финансирање на проектот е од клучно значење за неговиот успех. Нашите експерти нудат сеопфатни финансиски консалтинг за добивање на разни извори на средства.

 • ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТИ

  Постојат некои големи инвестициски проекти кои имаат потреба од финансирање. Во Реплика, знаеме кои инвестиции имаат потенцијал.

 • ГРАНТОВИ

  Грантовите можат да бидат важен извор на дополнително финансирање за вашиот проект. Во Реплика, знаеме начини и средства за добивање на грантови.

 • ИНВЕСТИЦИИ ВО НЕДВИЖНОСТИ

  Купување недвижен имот или куќа во Словенија бара познавање на пазарот на недвижен имот и нивниот статус. Во Реплика, се вршат сите услуги за недвижности.

 • ЈАВНИ АУКЦИИ

  Купување недвижен имот на јавна аукција може да биде одличен можност за инвестиција. Во нашата компанија, ние ги следиме сите јавни аукции на недвижен имот во Словенија.

 • ПРАВНА ПОМОШ

  Основањето на компанија, стекнување на компанија, вработување, услови и договори од сите видови. Правни совети од нашиот правен консултант може да ви ги реши предизвиците.

 • БИЗНИС КЛУБ РЕПЛИКА

  Бизнис клуб Реплика им нуди на нашите клиенти бизнис дружење и размена на тековната деловна информација. Ве покануваме да ни се придружите.

 • БИЗНИС ПАРТНЕР

  Изборот на правниот бизнис партнер секогаш е важно за успешна реализација на проектот. Во Реплика, ние можеме да ви помогнеме да го најдете или да го проверете соодветниот бизнис партнер.

1/3

Инвестициски проекти, инвестиции во недвижен имот, образованието и јавни аукции на недвижности

Replika Invest

znanje za investicije d.o.o.
(познавање на инвестици,ДОО.)

ЕУ грантови, застапеност на компанија, бизнис оптимизација и управување со проекти

Replika PRO

idejni inženiring, projekti, raziskave in optimizacija, d.o.o.
(концептуален инженеринг, ДОО)

Naj računovodski servis 2012
Best accounting service in Slovenia
Certified accounting service
accounting in slovenia
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM